DNA-testi kertoo esihistoriasi

DNA-testi kertoo, mihin ihmiskunnan "perusklaaniin" sinun varhaiset esivanhempasi ovat kuuluneeet. Isälinjan testi kertoo suorista esi-isistäsi, äitilinjan testi suoran äitilinjasi esiäideistä. Se kertoo, mihin tuosta kantaklaanista irronneeseen sukuhaaraan sinä kuulut.  Se kertoo pääpiirteittäin, minkälaisen vaelluksen esivanhempasi ovat tehneet kymmenien vuosituhansien aikana ennen kuin asettuivat Suomeen. 

 ”Aatami” ja ”Eeva”   

Nykyihmisen esivanhemmat asuivat Afrikassa. aatami_ja_eeva.jpgKaikkien maapallolla nykyisin elävien miesten yhteinen esi-isä, ”biologinen Aatami”, eli noin 60.000 vuotta sitten.  Kaikkien nykynaisten yhteinen esiäiti, biologinen ”Eeva”, eli Afrikassa jo 120–160 000 vuotta sitten. Meidän jokaisen sukujuuret ja geneettinen perimä voidaan johtaa näihin yhteen mieheen ja yhteen naiseen. Naissukukunta on siis ”vanhempi” kuin miessukukunta. 

(Maaliskuussa 2013 uutisoitiin,että afroamerikkaisen miehen DNA-näytteestä on todennettu tämän miehen - ja myös Kamerunista löytyneen pienen miesryhmän - polveutuvan yli 300.000 vuotta sitten Afrikassa eläneestä kantaisästä. Nykyihmisellä on siis ainakin toinen kantaisä tässä käsitellyn "Aatamin" lisäksi).    

Biologinen Aatami ja Eeva eivät olleet pariskunta. Eeva oli elänyt vähintään 60 000 vuotta aikaisem-min kuin Aatami. He eivät olleet myöskään ainoat ihmiset maapallolla. Arviot samaan aikaan eläneen ihmispopulaation suuruudesta vaihtelevat (2 000 - 10 000 ihmistä). Mutta vain Eevasta alkanut suora äitilinja on elänyt tähän päivään asti. Vain Aatamista alkanut suora isälinja on elänyt tähän päivään asti.  

 

Ihmiskunnan haploryhmät (klaanit) ja migraatio 

Varhaisessa esihistoriassa tapahtuneiden geenimutaatioiden perusteella koko ihmissuku voidaan jakaa sukuhaaroihin. Näitä sukuhaaroja kutsutaan halporyhmiksi tai klaaneiksi. Miehillä on omat haploryhmänsä, naisilla omansa. Jokaisen ihmisen geeniperimää tutkimalla on mahdollista selvittää, mihin perushaploryhmään ja sen jälkeen haarautuneeseen alaryhmään hän kuuluu. 

dna_isalinjan_mutaatio_copy.jpgAfrikassa elänyt ihminen lähti asuinseudultaan Kenian savanneilta liikkeelle noin 50.000 vuotta sitten (nykytutkimus viittaa siihen, että se tapahtui jo jonkin verran aikaisemmin). Osa Aatamin ja Eevan jälkeläisistä jäi Afrikkaan ja jakaantui siellä sukuhaaroiksi - he ovat afrikkalaisten esivanhemia. Nykyihminen tuli siis Lähi-itään (muuta kauttahan ei maailmaa päässyt valloittamaan).

Lähi-idästä ihmiset lähtivät eri suuntiin. Kulkua ohjasivat esim. ilmastonvaihtelut ja niistä johtuneet ravintotalouden muutokset. Euroopassa ihmisen kulkua ohjasivat jääkauden aikaiset ilmastonvaihtelut ja jäätikön reunan liikkeet.

Eri suuntiin liikkeessä olleen ihmissuvun lapsien perimään syntyi aika ajoin mutaatioita. 

Joku 20.000 vuotta sitten Aasiassa syntynyt lapsi alkoi tietämättään periyttää jälkeläisilleen erilaista geeniä kuin mikä hänen isällään oli. Jonkun toisen lapsen Y-kromosomiin siunaantui mutaatio 8 000 vuotta sitten Alppien etelä-puolella jne.

Nykytiede kykenee näiden mutaatioiden perusteella seuraamaan, miten ihmiset ovat kymmenien tuhansien vuosien aikana liikkuneet, mihin asettuneet pidemmäksi aikaa, milloin haarautuneet jne.  

Tiedemiehet ovat antaneet haploryhmille omat kirjaintunnukset (A, B, C, D…). Miehillä ja naisilla (isä- ja äitilinjoilla) on omat haploryhmänsä. Samankirjaimiset mies- ja naisklaanit eivät ole mitenkään yhteydessä toisiinsa. Pääryhmistä mutaatioiden kautta syntyneille alaryhmille ja niiden alaryhmille on johdettu omat tunnuksensa (esim.haploryhmä I, alaryhmä I1d3a). Yksi yksittäinen (merkittävä) mutaatio geenissä on siis johtanut haploryhmän ja taas sen alaryhmän syntyyn. Tiedemiehet ovat myös nimenneet mutaatiot (esim. mutaatio M253).  

Oheisessa geenisukupuussa on miesten dna_fylogeneettinen_puu.jpgperushaploryhmiä ja niiden mutaatioissa syntyneitä alaryhmiä. Rengastettuina Suomen neljä yleisintä miesklaania. 

Henkilön DNA-näytteestä kyetään määrittele-mään, mihin haploryhmään ja sen ala-ryhmään hän kuuluu. Pelkistetysti se tapahtuu selvittämällä, mitkä mutaatiot hänen geeniperimässään ovat läsnä.  

Esim: Jos miesten I-haploryhmään kuuluvan henkilön Y-kromosomin geeneistä löytyy mutaatio L22, hän kuuluu alaryhmään I1d ja jos vielä löytyy mutaatio L258, mies kuuluu tuosta ryhmästä Suomessa syntyneeseen alaryhmään I1d3a. (Nyt ollaan luopumassa haploryhmien vaikeasti ylläpidettävistä tunnuksista ja henkilön haploryhmä määritellään viimeisellä hänestä löytyneellä mutaatiolla (terminal SNP), esim. L258). 

 

Vasemmalla olevassa valikossa lisää aiheita, klikkaa!